AS_ Vytváranie údajových profilov - Internet Explorer 23.1.2018 12_13_15.mp4
  
23.1.2018 15:33Nadežda Nikšová1.0
KS_ Prístup k službám súvisiacich s objektom evidencie - Internet Explorer 23.1.2018 12_17_01.mp4
  
23.1.2018 15:33Nadežda Nikšová1.0
Zoznam položiek - Internet Explorer 23.1.2018 10_42_50.mp4
  
23.1.2018 10:47Nadežda Nikšová1.0