Víta vás knižnica wiki!
Môžete kliknúť na položku Upraviť na začiatku tejto stránky a začať pracovať a pridávať obsah na túto stránku, alebo môžete kliknúť na položku Ako používať túto knižnicu a získať ďalšie informácie o používaní knižníc wiki.

Čo je knižnica wiki?

Slovo wikiwiki znamená v havajčine rýchly. Knižnica wiki je knižnica dokumentov, v ktorej môžu používatelia jednoducho upraviť ľubovoľnú stránku. Knižnica sa organicky rozrastá vzájomným prepájaním existujúcich stránok alebo vytváraním prepojení na nové stránky. Ak používateľ nájde prepojenie na nevytvorenú stránku, môže ho použiť a stránku vytvoriť.

V obchodnom prostredí poskytuje knižnica wiki možnosť zaznamenávania poznatkov s nízkymi nárokmi na údržbu. Informácie, ktoré sa zvyčajne vymieňajú prostredníctvom e-mailových správ, šíria v rozhovoroch na chodbe alebo zapisujú na papier, je namiesto toho možné zaznamenať do knižnice wiki v kontexte s podobnými poznatkami.

Ako ďalšie príklady použitia knižníc wiki je možné uviesť pracovné porady, spoluprácu pri navrhovaní, vytvorenie príručky pokynov, zhromažďovanie údajov z praxe, sledovanie poznatkov z telefonického centra a zostavenie encyklopédie poznatkov.