Aktualizovana_metodika_projektoveho_riadenia_final.pdf
  
19.4.2018 15:15Edita Antoniaková
Detailny_akcny_plan_final.pdf
  
19.4.2018 15:16Edita Antoniaková
Koncepcia_riadenia_informatizacie_final.pdf
  
19.4.2018 15:14Edita Antoniaková