Ak chcete otvoriť ponuku (nové okno), stlačte klávesy SHIFT+ENTER.
  
  
  
  
  
  
  
V tomto zobrazení zoznamu Kontakty nie sú žiadne položky na zobrazenie.