Priečinok: Stretnutia
  
21.3.2020 13:39Nadežda Nikšová
Priečinok: Vstupy
  
21.3.2020 13:40Nadežda Nikšová
Priečinok: Výstupy
  
21.3.2020 13:40Nadežda Nikšová
2020_03_12_ zoznam clenov PS.xlsx
  
21.3.2020 11:04Nadežda Nikšová
 
 
 

Výstupy z pracovných skupín pre strategické priority informatizácie sú publikoavné na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/strategicke-priority-nikvs/index.html