Priečinok: Stretnutia
  
21.3.2020 13:39Nadežda Nikšová
Priečinok: Vstupy
  
21.3.2020 13:40Nadežda Nikšová
Priečinok: Výstupy
  
21.3.2020 13:40Nadežda Nikšová
PLAN_PRACE_PS_Strategicke priority_2polrok_2021-schvaleny.xlsx
  
16.8.2021 10:56Nadežda Nikšová
 

 

Výstupy z pracovných skupín pre strategické priority informatizácie sú publikoavné na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/strategicke-priority-nikvs/index.html