Priečinok: Stretnutia
  
21.3.2020 13:39Nadežda Nikšová
Priečinok: Vstupy
  
21.3.2020 13:40Nadežda Nikšová
Priečinok: Výstupy
  
21.3.2020 13:40Nadežda Nikšová
 

 

Výstupy z pracovných skupín pre strategické priority informatizácie sú publikované na https://www.mirri.gov.sk/sekcie/strategicke-priority-nikvs/index.html