Priečinok: Dátoví kurátori 11.12.2018
  
21.3.2020 13:45Nadežda Nikšová
Priečinok: Lepšie dáta 20.11.2018
  
21.3.2020 13:45Nadežda Nikšová
Priečinok: Lepšie dáta 27.11.2018
  
21.3.2020 13:45Nadežda Nikšová
Priečinok: Lepšie dáta 4.12.2018
  
21.3.2020 13:45Nadežda Nikšová
Priečinok: Open data 18.12.2018
  
21.3.2020 13:45Nadežda Nikšová
Priečinok: Referenčné údaje 11.12.2018
  
21.3.2020 13:45Nadežda Nikšová
Zapis_PS_lepsie_udaje_01032018.docx
  
5.7.2018 14:12Juraj Bárdy
Zapis_PS_lepsie_udaje_12062018.docx
  
5.7.2018 13:44Juraj Bárdy
Zapis_PS_lepsie_udaje_15032018.docx
  
26.11.2018 12:30Juraj Bárdy
Zapis_PS_lepsie_udaje_17042018.docx
  
26.11.2018 12:25Juraj Bárdy
Zapis_PS_lepsie_udaje_21062018.docx
  
5.7.2018 13:54Juraj Bárdy
Zapis_PS_lepsie_udaje_27042018.docx
  
5.7.2018 13:48Juraj Bárdy
Zapis_PS_lepsie_udaje_28062018.docx
  
5.7.2018 14:09Juraj Bárdy
 
 
 

Výstupy z pracovných skupín pre strategické priority informatizácie sú publikoavné na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/strategicke-priority-nikvs/index.html