Priečinok: 2017
  
21.3.2020 13:41Nadežda Nikšová
Priečinok: 2018
  
21.3.2020 13:44Nadežda Nikšová
Plán práce PS Lepšie dáta 2018_C.xlsx
  
9.4.2018 14:30Ján Kulavjak
 
 
 

Výstupy z pracovných skupín pre strategické priority informatizácie sú publikoavné na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/strategicke-priority-nikvs/index.html