2017-08-22-SP_OtvoreneUdaje-PravidlaPreUrovneInteroperability.pdf
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
Dopytova_vyzva-v1.docx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
Checklist pre SP Manazment udajov FINAL SU.docx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
K9_4 Hlasovanie k OPENDATA v1.xlsx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
v0 3_SP_Otvorene_udaje (Automaticky obnovené).docx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
v0 5_SP_Otvorene_udaje.docx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
v0 9_SP_Otvorene_udaje.docx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
v0 91_SP_Otvorene_udaje.docx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
v0 92_SP_Otvorene_udaje.docx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
v1_SP_Manazment_udajov.docx
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
 
 
 

Výstupy z pracovných skupín pre strategické priority informatizácie sú publikoavné na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/strategicke-priority-nikvs/index.html