Priečinok: Digitalna ekonomika a DSM
  
21.3.2020 13:46Nadežda Nikšová
Priečinok: Dopytova vyzva pre manazment udajov
  
21.3.2020 13:46Nadežda Nikšová
Priečinok: Hodnota udajov
  
21.3.2020 13:46Nadežda Nikšová
Priečinok: Metodiky
  
21.3.2020 13:46Nadežda Nikšová
Priečinok: Otvorene udaje
  
21.3.2020 13:46Nadežda Nikšová
Priečinok: Planovanie
  
21.3.2020 13:46Nadežda Nikšová
Priečinok: Studie uskutocnitelnosti
  
21.3.2020 13:46Nadežda Nikšová
Priečinok: Zakon o udajoch
  
21.3.2020 13:46Nadežda Nikšová
 
 
 

Výstupy z pracovných skupín pre strategické priority informatizácie sú publikoavné na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/strategicke-priority-nikvs/index.html