2016_NKIVS_data_management-v3 (1) (1).pptx
  
3.4.2018 9:43Ján Kulavjak
20170917_B.12_navrh metodiky.doc
  
3.4.2018 9:42Ján Kulavjak
20170917_B.12_navrh metodiky.docx
  
3.4.2018 9:43Ján Kulavjak
20170926_B.12_navrh metodiky-ML.docx
  
3.4.2018 9:43Ján Kulavjak
akcnyplan_1_1_PS_Delivery.docx
  
3.4.2018 9:43Ján Kulavjak
Draft country factsheet Slovakia.pptx
  
3.4.2018 9:43Ján Kulavjak
SU OPII UPVII MDOOU 09-08-2017.docx
  
3.4.2018 9:43Ján Kulavjak
SU_CSRU_Pripomienky_prehľad_20170906_v1.1.xlsx
  
3.4.2018 9:43Ján Kulavjak
SU_CSRU_Pripomienky_prehľad_v1.5.xlsx
  
3.4.2018 9:43Ján Kulavjak
SU_Datova_integracia_prezentacia_v0.8.pptx
  
3.4.2018 9:43Ján Kulavjak
 
 
 

Výstupy z pracovných skupín pre strategické priority informatizácie sú publikoavné na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/strategicke-priority-nikvs/index.html