Priečinok: 2017
  
21.3.2020 13:42Nadežda Nikšová
 
 
 

Výstupy z pracovných skupín pre strategické priority informatizácie sú publikoavné na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/strategicke-priority-nikvs/index.html