2019_05_16_Koncepcia_nakupu_IT_s prilohami_schvalene_znenie.pdf
  
21.3.2020 13:36Nadežda Nikšová
Koncepcia nákupu IT vo verejnej sprave_18052018@Final.pdf
  
18.5.2018 19:17Martin Hasay
Prilohy.zip
  
18.5.2018 19:18Martin Hasay
Zaznam z PS IKT VO 02052018_ver 1.1.pdf
  
18.5.2018 19:19Martin Hasay